Repetities en kosten

Repetitiemomenten en kosten

De Koorklas
De Koorklas is bestemd voor kinderen vanaf groep 3. Er wordt natuurlijk veel gezongen: kinderliedjes, volksliedjes, eenvoudige canons met of zonder piano.

Kinderen bewegen graag, dus nemen muziek en beweging een belangrijke plaats in. Er wordt een begin gemaakt met gehooroefeningen: naar elkaar luisteren, voor- en nazingen, eenvoudige ritmes klappen, stemvorming en natuurlijk de ademhaling. Spelenderwijs worden muzieknoten en ritmen aangeleerd.

De Koorklas zingt op de concerten eigen repertoire en enkele stukken samen met het kinderkoor. De koorklas repeteert op donderdagen van 15.45 -16.30 uur. Het cursusgeld bedraagt €160,- per seizoen.

Het Kinderkoor
Het Kinderkoor is voor kinderen vanaf groep 5. Ook als zij niet de koorklas hebben gevolgd zijn ze welkom.

Er wordt aandacht besteed aan eenvoudig kinderkoorrepertoire (een- en tweestemmig), canons, volksliedjes en eenvoudige  liederen uit Nederland, maar ook uit andere landen. De kinderen leren noten lezen en er wordt veel aandacht besteed aan stemvorming en gehoorontwikkeling.

Bij de concerten zingen zij hun eigen repertoire en zingen zij mee zowel met het jeugdkoor en de koorklas.  Het Kinderkoor repeteert op donderdagen van 16.30-17.15 uur. Het cursusgeld bedraagt €160,- per seizoen.

Het Jeugdkoor
Vanaf 11 jaar, dus vanaf groep 8 en wanneer zij naar de middelbare school gaan kunnen kinderen in het Jeugdkoor komen. Kinderen die niet bij het kinderkoor hebben gezongen, maar over voldoende muzikale vorming beschikken, kunnen direct worden toegelaten tot het Jeugdkoor.

Er is aandacht voor de verdere ontwikkeling van stem, gehoor en ritme. Het zingen van blad neemt een belangrijke plaats in.  Het jeugdkoor zingt allerlei stijlen: klassiek, geestelijk, maar ook eigentijdse, moderne  muziek, met of zonder begeleiding, één- en meerstemmig. Ook wordt aandacht besteed aan solozang en het zingen van duetten. Tijdens de concerten zingt het Jeugdkoor enkele stukken samen met het kinderkoor.

Het jeugdkoor repeteert op maandagen van 17.45-18.45 uur. Het cursusgeld bedraagt €200,- per seizoen.

Het koor voor jong-volwassenen
Vanaf 18 jaar kunnen jongeren in dit koor zingen. Je kunt worden toegelaten wanneer je voldoende muzikale vorming en zangkwaliteit hebt.  Het koor zingt allerlei stijlen: zowel modern als klassiek. Het is een projectkoor. In januari start een nieuw project . Gedurende 10 weken wordt aan een programma gewerkt dat afgesloten wordt met een optreden.

De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 – 21.30 uur. Het cursusgeld bedraagt € 80,- voor 10 weken.

Het Vrouwenensemble
Het Vrouwenensemble is bedoeld voor gevorderde, volwassen zangers. Je kunt worden toegelaten wanneer je voldoende muzikale vorming en zangkwaliteit hebt. Het is belangrijk dat je in staat bent je partijen zelfstandig te zingen.

Het Vrouwenensemble zingt klassieke stukken en repeteert op maandagen van 20.00 – 22.00 uur. Het cursusgeld bedraagt €300,- per seizoen.